Objevil jsem Spojené Arabské Emiráty, v anketě ČVUTu jsou vypsané procenta, jaká je úspěšnost jednotlivých předmětů (kolik zapsaných studentů jej pokořilo).

Níže jsou čísla pro předměty, které jsem studoval já (a drtivá většina všech studentů STM v mém ročníku).

Řazeno od nejvíce filtrujícího po nejjednodušší. Čísla jsou ve formátu zapsalo / ukončilo / % úspěšnost

  • Y36OMO > Objektové modelování: 482 / 283 / 58%

  • Y36PJV > Programování v jazyku Java: 545 / 368 / 67%

  • Y01MLO > Matematická logika: 509 / 347 / 68%

  • Y36WMM > Technologie pro web a multimedia: 472 / 346 / 73%

  • Y36SAP > Struktura a architektura počítačů: 471 / 372 / 78%

  • Y14TED > Tvorba elektronické dokumentace: 459 / 407 / 88%

  • Y16PAP > Právní aspekty podnikání: 457 / 415 / 90%

  • Y12BP1 > Bezpečnost v elektrotechnice 1: 444 / 415 / 93%

Když člověk vezme v potaz, že hlavní síto už proběhlo v 1. semestru, tak je to docela dost.

nekomentováno

Neváhejte napsat k článku komentář

Nevyplňujte: